Kurier DHL Archive

 • [DHL]

  [DHL]

  Array …czytaj dalej

  Read More

 • [DHL] Elastyczne i odpowiadające potrzebom: DHL określa przyszłe łańcuchy dostaw dla przemysłu

  [DHL] Elastyczne i odpowiadające potrzebom: DHL określa przyszłe łańcuchy dostaw dla przemysłu

  W bia³ej ksiêdze DHL wskazuje trendy i implikacje dla sektora projektowo-produkcyjnegoSi³a napêdowa œwiatowego handlu: sektor produkcji odpowiada za 70% handlu i 14% miejsc pracy na ca³ym œwiecieAktualne przyk³ady zastosowania najlepszych praktyk pomog¹ osi¹gn¹æ sukces w przysz³oœciSektor projektowo-produkcyjny zmienia siê, aby sprostaæ wspó³czesnym trendom i warunkom rynkowym w sytuacji, gdy zarz¹dzanie ³añcuchem dostaw staje siê kluczowym elementem […]

  Read More

 • [DHL] Kurierzy DHL Express z nowymi skanerami

  [DHL] Kurierzy DHL Express z nowymi skanerami

  Nowoczesne urządzenia mobilne do obsługi przesyłek międzynarodowych Wygoda dla kurierów: prostsza obsługa, większa funkcjonalność i ergonomicznośćKorzyści dla klientów: szybki obieg informacji, większa wydajność i efektywność procesów operacyjnych DHL Express, wiodący dostawca i ekspert w dziedzinie międzynarodowych usług logistycznych, kontynuuje inwestycje w modernizację i innowacyjne rozwiązania technologiczne. Nie poprzestając na niedawnym wdrożeniu nowej floty pojazdów, idzie […]

  Read More

 • [DHL] DHL ogłasza korektę stawek na rok 2016

  [DHL] DHL ogłasza korektę stawek na rok 2016

  3,9 procentowa podwyżka cen produktów Time Definite International oraz Day Definite International w PolsceObowiązuje od 1 stycznia 2016 r.DHL Express, wiodący na świecie dostawca międzynarodowych usług kurierskich, ogłosił dzisiaj doroczną ogólną podwyżkę średnich cen, obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. W Polsce średni wzrost cen wyniesie 3,9%.”Istotą DHL Express jest dostarczanie wybitnej jakości usług dla […]

  Read More

 • [DHL] Grupa Deutsche Post DHL wzywa pracowników do udziału w ogólnoświatowej inicjatywie wolontariackiej

  [DHL] Grupa Deutsche Post DHL wzywa pracowników do udziału w ogólnoświatowej inicjatywie wolontariackiej

  Światowy Dzień Wolontariatu w szczególności wspiera projekty społeczne na całym świecieW 2014 roku ponad 108.000 pracowników ze 117 krajów wzięło udział w akcji Wiodący dostawca usług pocztowych i logistycznych, Grupa Deutsche Post DHL, wzywa pracowników na całym świecie do wzięcia udziału w dorocznym Światowym Dniu Wolontariatu (ŚDW). W ciągu kilku dni pracownicy zachęcani będą do […]

  Read More

 • [DHL] DHL i IMG dzięki DHL Exported zachęcają projektantów
do podboju świata mody

  [DHL] DHL i IMG dzięki DHL Exported zachęcają projektantów do podboju świata mody

  DHL Exported wspiera lokalnych projektantów w rozszerzaniu międzynarodowej działalnościOtwarcie II edycji programu DHL Exported podczas Tygodnia Mody Mercedes-Benz w BerlinieDHL, wiodąca na świecie firma logistyczna, we współpracy z IMG, ogłosiła 6 lipca br., podczas odbywającego się w Berlinie Tygodnia Mody Mercedes-Benz, rozpoczęcie II edycji DHL Exported, programu wspierającego przemysł modowy na świecie. Ten wyjątkowy program […]

  Read More

 • [DHL] DHL Express z wysokim wskaźnikiem satysfakcji i zadowolenia klientów

  [DHL] DHL Express z wysokim wskaźnikiem satysfakcji i zadowolenia klientów

  DHL Express z wysokim poziomem satysfakcji i zadowolenia klientów Badanie NPA korzystnie wpływa na budowanie wzajemnych relacji z klientem, które z kolei przekładają się na rzetelność firmy w oczach klientówDHL Express, wiodący dostawca i ekspert w dziedzinie międzynarodowych usług logistycznych, od kilku lat regularnie bada i podnosi poziom satysfakcji i zadowolenia klientów wykorzystując do tego […]

  Read More